Aktuality

Zhodnocení dopadu implementace genderových opatření na MěÚ Moravský Krumlov

Datum: 30.03.2018 | Projekt: Nebraňme se genderu!
Odborný projektový tým pod vedením Bc. Víta Jáska, garanta projektu, zpracoval Zhodnocení dopadu implementace genderových opatření na MěÚ Moravský Krumlov. Materiál naleznete v sekci Výstupy projektu. Genderový audit na Městském úřadě Moravský Krumlov identifikoval celou řadu oblastí, které mohou být v kontextu genderové problematiky řešeny. Audit neobjevil žádné zásadní nedostatky v oblasti rovného přístupu či rovného odměňování, poukázal ale na celou řadu oblastí, jejichž zlepšení povede k ještě spravedlivějšímu přístupu ke všem zaměstnancům a ke zlepšení pracovního prostředí. Vedení města projevilo ochotu a vstřícnost začít se systematicky genderovým tématům věnovat, a to i proto, že přes 80 % jejich zaměstnanců tvoří ženy.

Spuštění E-poradny

Datum: 31.12.2017 | Projekt: Nebraňme se genderu!
V rámci projektu Nebraňme se genderu!, resp. KA 05 Osvětové aktivity na podporu tématu rovných příležitostí byla spuštěna E-poradna (http://www.nebranmesegenderu.cz/).

Rovný přístup je především o respektu a toleranci

Datum: 18.12.2017 | Projekt: Nebraňme se genderu!
V Moravskokrumlovských novinách vyšel v prosinci 2017 rozhovor se starostou Města Moravský Krumlov Tomášem Třetinou, ve kterém bylo hovořeno o otázkách rovného přístupu a genderových tématech ve fungování úřadu, o genderovém auditu, kterým MěÚ Moravský Krumlov v 1. polovině r. 2017 prošel. Videorozhovor naleznete na http://www.nebranmesegenderu.cz/tomaacutescaron-t345etina.html. Celý rozhovor naleznete v sekci Články projektu.

KA 02 Genderový audit v MěÚ Moravský Krumluv a jím zřízených organizací

Datum: 30.06.2017 | Projekt: Nebraňme se genderu!
Během měsíců dubna až června 2017 probíhal genderový audit v Městském úřadu Moravský Krumlov a jím zřízených organizací pod vedením Mgr. Johany Jonákové. Závěrečnou zprávu z genderového auditu naleznete v sekci Výstupy projektu. Městský úřad Moravský Krumlov je úřadem, který v praxi dobře pracuje s otázkou rovných příležitostí. Toto téma je zohledněno ve strategických dokumentech. Na rovné příležitosti se zaměřuje i etický kodex. V oblasti odměňování nebyla zjištěna genderová diskriminace. Možné zlepšení lze identifikovat zejména v používání genderově citlivého jazyka a v analytické práci s genderovými statistikami zaměstnanců/kyň.

Zahájení projektu Nebraňme se genderu!

Datum: 01.01.2017 | Projekt: Nebraňme se genderu!
Dne 1. 1. 2017 byl zahájen projekt Nebraňme se genderu!, který reaguje na současnou situaci na trhu práce tím, že se snaží svými aktivitami snížit rozdíly v postavení žen a mužů. Genderový audit na MěÚ Moravský Krumlov a jím zřízených organizacích doporučí opatření vhodná k implementaci. Stanou se tématem pro kulaté stoly, workshopy poskytnou prostor problematice uplatňování genderové rovnosti ve veřejných službách i možnosti poradenství. Osvětové aktivity podpoří téma rovných příležitostí nejen v Jihomoravském kraji.

Databáze výstupů projektů OPVK

Datum: 19.02.2016 | Projekt: Technika má zelenou
V Databázi výstupů projektů OPVK byl vložen projekt Technika má zelenou (https://databaze.op-vk.cz/Project/Detail/5960) včetně výstupů z projektu.

Schválení závěrečné monitorovací zprávy

Datum: 11.12.2015 | Projekt: Technika má zelenou
Dne 3. 12. 2015 byla MŠMT schválena závěrečná monitorovací zpráva projektu Technika má zelenou.

Ukončení projektu

Datum: 30.09.2015 | Projekt: Technika má zelenou
Dnes, tj. 30. 9. 2015, je poslední den realizace projektu Technika má zelenou, který byl započat dne 25. 7. 2014. Během 14 měsíců bylo v Jihočeském, Jihomoravském, Olomouckém, Pardubickém, Středočeském a Zlínském kraji realizováno v rámci klíčové aktivity 01: 24 interaktivní polytechnických dílniček (práce s recyklovanými materiály, práce se dřevem, práce s pedigem, práce s voskem, výtvarné techniky, paličkování, práce s ruční výrobou výšivek), v rámci klíčové aktivity 02: 12 vzdělávacích seminářů (Komunikační dovednosti pro pedagogy předškolních zařízení, Prevence násilí od třetí strany v mateřských školách, Jak zvládat zlost a agresivitu), 2 tuzemské odborné stáže (v Jihočeském a Jihomoravském kraji), 6 zahraničních odborných stáží (2x na Slovensku, v Norsku, Litvě, Lotyšsku, Itálii). Celým projektem bylo podpořeno celkem 898 osob, úspěšně podpořených osob bylo 894. V rámci projektu vzniklo 6 druhů metodik pro interaktivní polytechnické dílničky, 3 druhy příruček pro vzdělávací semináře, 1 DVD jako rozšiřující produkt pro interaktivní dílničku práce se dřevem.

Články o zahraniční stáži v Itálii

Datum: 18.09.2015 | Projekt: Technika má zelenou
Manažerka zahraniční stáže nám poskytla 2 články o stáži v Itálii, která se uskutečnila ve dnech 13. - 16. 9. 2015 ve městě Brescia. Článek naleznete na webových stránkách projektu v sekci Články projektu.

Blíží se závěr projektu

Datum: 13.09.2015 | Projekt: Technika má zelenou
Dne 30. 9. 2015 bude ukončen projekt Technika má zelenou, který započal dne 25. 7. 2014. Během 16 měsíců se uskutečnilo celkem 24 interaktivních polytechnických dílen (96 vzdělávacích dnů), 12 vzdělávacích seminářů (44 vzdělávacích dnů), 6 zahraničních stáží (24 vzdělávacích dnů) a 2 tuzemské stáže (8 vzdělávacích dnů) v Jihočeském, Jihomoravském, Olomouckém, Pardubickém, Středočeském a Zlínském kraji. Dne 23. 9. 2015 se uskuteční závěrečná konference projektu, na které budou zhodnoceny klíčové aktivity projektu.