Nebraňme se genderu!

Číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_027/0003769 | Rozpočet: 2 514 825 Kč | Termín realizace: 01.01.2017 - 01.07.2019 | Zdroje financování: Evropský sociální fond v rámci operačního programu Zaměstnanost

Rovný přístup je především o respektu a toleranci

Vytvořeno: 18.12.2017
V Moravskokrumlovských novinách vyšel v prosinci 2017 rozhovor se starostou Města Moravský Krumlov Tomášem Třetinou, ve kterém bylo hovořeno o otázkách rovného přístupu a genderových tématech ve fungování úřadu, o genderovém auditu, kterým MěÚ Moravský Krumlov v 1. polovině r. 2017 prošel. Videorozhovor naleznete na http://www.nebranmesegenderu.cz/tomaacutescaron-t345etina.html. Celý rozhovor naleznete v sekci Články projektu.

 Zpět