Nebraňme se genderu!

Číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_027/0003769 | Rozpočet: 2 514 825 Kč | Termín realizace: 01.01.2017 - 01.07.2019 | Zdroje financování: Evropský sociální fond v rámci operačního programu Zaměstnanost

Spuštění E-poradny

Vytvořeno: 31.12.2017
V rámci projektu Nebraňme se genderu!, resp. KA 05 Osvětové aktivity na podporu tématu rovných příležitostí byla spuštěna E-poradna (http://www.nebranmesegenderu.cz/).
 Zpět