Nebraňme se genderu!

Číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_027/0003769 | Rozpočet: 2 514 825 Kč | Termín realizace: 01.01.2017 - 01.07.2019 | Zdroje financování: Evropský sociální fond v rámci operačního programu Zaměstnanost

Zhodnocení dopadu implementace genderových opatření na MěÚ Moravský Krumlov

Vytvořeno: 30.03.2018
Odborný projektový tým pod vedením Bc. Víta Jáska, garanta projektu, zpracoval Zhodnocení dopadu implementace genderových opatření na MěÚ Moravský Krumlov. Materiál naleznete v sekci Výstupy projektu. Genderový audit na Městském úřadě Moravský Krumlov identifikoval celou řadu oblastí, které mohou být v kontextu genderové problematiky řešeny. Audit neobjevil žádné zásadní nedostatky v oblasti rovného přístupu či rovného odměňování, poukázal ale na celou řadu oblastí, jejichž zlepšení povede k ještě spravedlivějšímu přístupu ke všem zaměstnancům a ke zlepšení pracovního prostředí. Vedení města projevilo ochotu a vstřícnost začít se systematicky genderovým tématům věnovat, a to i proto, že přes 80 % jejich zaměstnanců tvoří ženy.
 Zpět