Nebraňme se genderu!

Číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_027/0003769 | Rozpočet: 2 514 825 Kč | Termín realizace: 01.01.2017 - 01.07.2019 | Zdroje financování: Evropský sociální fond v rámci operačního programu Zaměstnanost

Genderový audit v MěÚ Moravský Krumlov a jím zřízených organizací

Datum konání: 01.04.2017 od - | Místo konání: Moravský Krumlov

Během měsíců dubna až června 2017 probíhal genderový audit v Městském úřadu Moravský Krumlov a jím zřízených organizací pod vedením Mgr. Johany Jonákové. Závěrečnou zprávu z genderového auditu naleznete v sekci Výstupy projektu.

Kapacita/počet přihlášených: -

 Zpět