Nebraňme se genderu!

Číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_027/0003769 | Rozpočet: 2 514 825 Kč | Termín realizace: 01.01.2017 - 01.07.2019 | Zdroje financování: Evropský sociální fond v rámci operačního programu Zaměstnanost

Články projektu ve 4. monitorovacím období

Vytvořeno: 31.12.2018
V rámci 4. monitorovacího období (1. 7. - 31. 12. 2018) vyšly 3 články v regionálních novinách 5+2 Znojemsko. 26. 10. 2018 GENDER 101 30. 11. 2018 ROVNÉ ODMĚŇOVÁNÍ 14. 12. 2018 OBTĚŽOVÁNÍ A SEXUÁLNÍ OBTĚŽOVÁNÍ Články jsou k dispozici v sekci Články projektu - http://www.cra-uzs.cz/cz/projekty/nebranme-se-genderu/clanky-projektu
 Zpět