Nebraňme se genderu!

Číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_027/0003769 | Rozpočet: 2 514 825 Kč | Termín realizace: 01.01.2017 - 01.07.2019 | Zdroje financování: Evropský sociální fond v rámci operačního programu Zaměstnanost

Set informačních materiálů

Vytvořeno: 30.08.2018
V rámci 4. monitorovacího období byl vytvořen set informačních materiálů. Ke stažení v sekci Výstupy projektu - http://www.cra-uzs.cz/cz/projekty/nebranme-se-genderu/vystupy-projektu.
 Zpět