Kritéria důstojné práce


Jaká jsou vlastně kritéria důstojné práce. A jaká je její definice? Co rozlišuje mezi prací zachovávající nebo zraňující důstojnost člověka.

Na problematiku důstojné príce můžeme nahlížet z mnoha úhlů pohledu. V našem středoevropském prostoru máme častokrát pocit, že se nás problematika nedůstojných pracovních podmínek moc netýká a pokud ji už registrujeme, spojujeme si ji spíše s občasnými mediálními zprávami z tzv. třetího světa, třeba v případě zřícení pracovníky přeplněných textilních továren, možná nás někdy ještě napadne souvislost s tématem obchodů Fair Trade, ale jen zřídka se věnujeme většímu přemýšlení o kvalitě našeho  vlastního pracovního života a o vlivu naší práce, pracovních podmínek a kvality řízení našich organizací na náš osobní život. A to je škoda a to je problém.

Koncept či principy důstojné práce (decent work) začala propagovat Mezinárodní organizace práce (ILO) zhruba před 15 lety. Termín "decent" se také obvykle překládá jako slušný, řádný, přiměřený, patřičný, férový.  Jaká je tedy důstojná, slušná a férová práce?  

Důstojná práce je produktivní práce v podmínkách svobody, rovnosti, bezpečí a lidské důstojnosti, při které jsou chráněna a respektována práva pracovníka a za kterou je vyplácena odpovídající odměna společně se sociálním zabezpečením.

Z této definice můžeme tedy vyčíst 7 kritérií, které by práce měla splňovat, aby moha být označována jako slušná, férová, dobrá, ... prostě důstojná. Jedná se o:

Smysluplnost (produktivní práce)
Svobodu
Rovnost (rovné podmínky)
Bezpečí (jistotu)
Lidskou důstojnost
Respektování a ochrana práv 
Spravedlivou odměnu

Podívejte se na naše stručné videovizitky, věnované těmto kritériím.  

Smysluplnost  zde.
Svoboda  zde.
Rovnost  zde.
Bezpečí  zde.
Lidská důstojost  zde.
Respektování a ochana práv  zde.
Spravedlivá odměna  zde.

  Zpět