Aktuality

Workshop norského řídícího orgánu

Datum: 27.11.2013 | Projekt: Prevence násilí ve školství
Dne 22.10.2013 se na půdě Unie zaměstnavatelských svazů uskutečnil workshop norského řídicího orgánu s českými realizátory 4 projektů dotovaných z Norských fondů prostřednictvím Fondu pro důstojnou práci a sociální dialog. Za norskou stranu se účastnili zástupci Innovation Norway, za českou stranu zástupci Českomoravské konfederace odborových svazů, Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu a Unie zaměstnavatelských svazů. Jednání poctil návštěvou i velvyslanec Norského království v ČR p. Jens Eikaas.