Lidé v organizaci

Ředitel

Vostrý

Ing. Karel Vostrý

Ředitel
M.: 777 357 832

Správní rada

Hladík

Petr Hladík

Předseda správní rady
Horecký

Ing. Jiří Horecký Ph.D., MBA

Člen správní rady
Madejová

JUDr. Marie Madejová

Členka správní rady

Revizní komise

Vavřík

Marcel Vavřík

Člen revizní komise
Jásek

Bc. Vít Jásek

Člen revizní komise
Hławiczka

Mgr. Tadeusz Hławiczka

Člen dozorčí rady

Lidé v organizaci

OsobaHlavní poziceTelefonE-mailŽivotopis
Ing. Karel Vostrý ředitel777 357 832karel.vostry@uzs.cz
Bc. Vít Jásek manažer projektů, výkonný ředitel UZS ČR724 508 701vit.jasek@uzs.cz
Michaela Urbanová asistentka, projektová asistentka, tajemnice UZS ČR735 751 961michaela.urbanová@uzs.cz
Mgr. Martin Ježek fundraiser, manažer projektů723 354 789martin.jezek@uzscra.cz
Mgr. Jakub Machytka právník727 956 059 jakub.machytka@uzs.cz
Blanka Jančová účetníblanka.Jancova@seznam.cz
Mgr. Pavlína Dobruská projektová manažerka774 804 944pavlina.dobruska@uzs.cz