Partneři

Unie zaměstnavatelských svazů ČR

Unie zaměstnavatelských svazů ČR sdružuje ve svých sekcích zaměstnavatelské svazy z oblasti průmyslu, dopravy, stavebnictví, pojišťovnictví, finančních služeb, zdravotnictví, školství, kultury a sociálních služeb. Zastupuje tak obchodní společnosti, příspěvkové a rozpočtové organizace státu, krajů i obcí i nestátní neziskové organizace.

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR (dále jen OS) sdružuje zaměstnance všech profesí, kteří pracují ve zdravotnictví a sociálních službách a v dalších souvisejících organizacích ve veřejném i soukromém sektoru. Při prosazování práv a zájmů svých členů vyjednává a spolupracuje s ostatními odborovými svazy a centrálami, volenými i výkonnými orgány státu, krajů i obcí, s politickými stranami a hnutími, se zaměstnavatelskými, profesními, občanskými a dalšími organizacemi a sdruženími i s jednotlivými právnickými a fyzickými osobami, které se věnují oborovým, zdravotnickým a sociálním a dalším problémům, jež odborový svaz řeší.

KRAJSKÁ RADA ODBOROVÉHO SVAZU PRACOVNÍKŮ ŠKOLSTVÍ JM KRAJE

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství je profesním odborovým svazem, který sdružuje zejména zaměstnance ve školství, důchodce a nezaměstnané, kteří ve školství pracovali, a to bez rozdílu politické příslušnosti, národnosti, náboženství, rasy a pohlaví. Našim členem může být i fyzická osoba po ukončení školní docházky. Českomoravský odborový svaz pracovníků školství je občanské sdružení, jehož oblasti zájmu jsou současně oblasti zájmu zaměstnanců, kteří však samostatně nemají šanci ovlivnit zaměstnavatele, popř. orgány veřejné správy a samosprávy.

KS Norway

Norská asociace místních a regionálních orgánů (KS) vznikla v roce 1972 a je jedinou norskou asociací, která sdružuje obce, regiony a organizace zřizované či zakládané veřejnou správou v roli zaměstnavatelů. Všechny norské obce (429) a kraje (19) jsou členy KS, stejně jako zhruba 500 organizací zřízených veřejnou správou. Hlavním cílem KS je zastupování zájmů svých členů na národní scéně, rozvoj právního a ekonomického rámce pro práci místních úřadů, podpora místní demokracie a poskytování veřejných služeb. KS je také aktivně zapojen do sociálního dialogu. , je členem tripartitních orgánů. KS také zastupuje a koordinuje norské orgány místní a regionální samosprávy v mezinárodních organizacích. KS je také iniciátorem, koordinátorem a realizátorem mnoha mezinárodních projektů.