Podpora rovných příležitostí na pracovištích Úřadu práce v Jihočeském kraji

Číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_027/0006315 | Rozpočet: 9 222 975 Kč | Termín realizace: 01.06.2017 - 31.05.2020 | Zdroje financování: Evropský sociální fond v rámci operačního programu Zaměstnanost

Podpora rovných příležitostí na pracovištích Úřadu práce v Jihočeském kraji

Popis projektu

 

Registrační číslo projektu.: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_027/0006315
Doba realizace: 1. 6. 2017 – 31. 5. 2020
Partner bez finančního příspěvku: Úřad práce České republiky
Dopad projektu: Jihočeský kraj
Rozpočet: 9 222 975,00 Kč

Popis projektu:
Projekt řeší problematiku genderové rovnosti zejména z pozice ÚP, prioritně v JčK, ale počítá s možností přenesení zkušeností nejen do ostatních regionů, ale i do veřejné správy. V rámci jednotlivých aktivit budou mapována data z oblasti slaďování rodinného a pracovního života, na základě kterých budou navržena opatření, která budou ověřována v každodenní praxi úřadu.
Cílem projektu je rozvoj a optimalizace opatření na podporu rovných příležitostí zaměstnanců Úřadu práce ČR jako součást společenské odpovědnosti úřadu na území Jihočeského kraje a přenos dobré praxe směrem k zaměstnavatelům, resp. zaměstnancům a institucím veřejné správy v území.

Klíčové aktivity:
KA 01 – Řízení projektu
KA 02 – Analýza stavu realizace opatření na podporu rovných příležitostí mužů a žen v rámci krajského pracoviště a kontaktních pracovišť ÚP ČR v Jihočeském kraji
KA 03 – Realizace genderového auditu
KA 04 – Přenos zahraniční praxe, stáže v zahraničí
KA 05 – Společensky odpovědný úřad – nastavení opatření pro podporu rovných příležitostí a slaďování rodinného a pracovního života
KA 06 – Představení souboru opatření, doporučení a dobré praxe, kulaté stoly a WS v rámci krajů
KA 07 – Osvětová kampaň pro slaďování rodiny a práce na ÚP ČR

Články projektu