Prevence násilí ve zdravotnictví a sociálních službách

Číslo: 2012/104600 | Rozpočet: 220 000 EUR Kč | Termín realizace: 01.12.2012 - 30.11.2014 | Zdroje financování: Norské fondy

Popis projektu

Prevence násilí od třetí strany v Praze je vzdělávací projekt věnovaný tématu násilí od třetí strany na pracovištích. Projekt je reakcí na rostoucí počet případů násilí vůči zaměstnancům pracujícím ve zdravotnictví a sociálních službách, tedy násilí od pacientů/klientů nebo jejich rodinných příslušníků. Cílem projektu je připravit zaměstnance na prevenci vzniku konfliktu, případně umět tyto situace řešit, pokud k nim přesto dojde. 

Projekt je realizován na bázi sociálního dialogu v partnerství s Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče. Partnerem na norské straně je Norská asociace měst a regionů (KS).

 Klíčové aktivity projektu jsou:

1. Nalezení dobré praxe v Norsku a ČR
Dobrá praxe je identifikována prostřednictvím výměny zkušeností mezi odborníky z Norska a ČR během studijních cest do Osla a do Prahy, kde jsou prezentovány příklady dobré praxe z řešení případů násilí od 3. strany.

2. Aktualizace výcvikového kurzu a jeho národní akreditace
Kurz je aktualizován vybranými lektory v souladu s dobrou praxí a osvědčenými postupy. Poté bude požádáno o akreditaci kurzu na OSZSP a MPSV.

3. Proškolení zaměstnanců
Školení zaměstnanců je realizováno v 5denním kurzu, který je součástí systému dalšího profesního vzdělávání. Jednotlivé běhy kurzu jsou buď „realizované na míru“ pro jednotlivé organizace (minimální účast 20 osob z jedné organizace) nebo otevřené pro menší organizace.

4. Ustavení preventivních týmů
V rámci projektu vzniknou 4 preventivní týmy, jimž bude poskytnuta technická a metodická podpora.

5. Mezinárodní konference
Jednodenní konference za účasti cílové skupiny, představitelů dotčených institucí (MZ, MPSV, OSZSP, ČMKOS, KZPS, UZS), českých a norských odborníků a odborné veřejnosti.

6. Vytvořeni interaktivní webové stránky

Portál bude mít tři části – informační a poradenskou a servisní. Kromně informací k tématu pracovního násilí bude obsahovat informace o prevenci a možnost anonymní diskuse.

Aktuality projektu

Všechny aktuality projektu
Vstup do kalendáře akcí
Články projektu
Můžete se bránit

Datum: 15.10.2014

Každý se může dostat do situace, ve které se stane obětí násilí. Násilí není ve společenství nic mimořádného...
Více
Závěrečná konference projektu Prevence nás...

Datum: 21.10.2014

13.10.2014 se uskutečnila Závěrečná konference projektu.
Více
Projekt se chýlí ke svému závěru. Hodnotí...

Datum: 21.10.2014

Do projektu se úspěšně zapojilo 9 organizací. Proškoleno bylo celkem 268 osob. Z tohoto počtu se 236 osob zúčastnilo...
Více