Prevence násilí ve zdravotnictví a sociálních službách

Číslo: 2012/104600 | Rozpočet: 220 000 EUR Kč | Termín realizace: 01.12.2012 - 30.11.2014 | Zdroje financování: Norské fondy

Závěrečná konference projektu Prevence násilí od třetí strany v organizacích poskytujících zdravotnické a sociální služby

21.10.2014

K zajímavé diskusi na téma Prevence násilí od 3. strany přispěl ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček, velvyslankyně Norského království v Praze Siri Ellen Sletner. Za norskou stranu se zúčastnili 4 zástupci The Norwegian Association of Local and Regional Authorities. Zúčastnili se také zástupci MPSV ČR, projektového týmu, lektorského týmu, odborná veřejnost i zástupci zapojených organizací a samotných účastníků kurzu.

Diskutovalo se především o:
o Zkušenostech s problematikou v ČR
o Zkušenostech s problematikou a srovnání norských partnerů
o Hodnocení projektu
o Výskytu pracovního násilí v ČR
o Prevenci a možných opatřeních
o Zkušenostech účastníků s projektem
o Bylo vypracováno závěrečné prohlášení účastníků


 Zpět