Prevence násilí ve zdravotnictví a sociálních službách

Číslo: 2012/104600 | Rozpočet: 220 000 EUR Kč | Termín realizace: 01.12.2012 - 30.11.2014 | Zdroje financování: Norské fondy

Projekt se chýlí ke svému závěru. Hodnotíme ho jednoznačně pozitivně.

21.10.2014

Závěrečná evaluace projektu prokázala, že projekt naplnil očekávání účastníků i zapojených organizací. Průměrné hodnocení účastníků je 1,5. Rozšířenou aktivitu „Školení týmů“ organizace hodnotí jako velmi přínosnou a plánují její další využití.

Těší nás, že projekt byl po všech stránkách naplněn. V některých ohledech dokonce na podněty účastníků rozšířen. Oproti původnímu plánu jsme proškolili 102 osob více. Podařilo se nám vzbudit zájem o problematiku Prevence násilí od 3. stran obou příslušných ministerstev i odborných a veřejnoprávních médií. Připravili jsme akreditovaný kurz, jímž lze ve vzdělávací činnosti úspěšně pokračovat. Díky projektu vznikl tým odborníků, kteří se zapojili při jeho řešení i do samotných vzdělávacích aktivit. V ČR tak vznikla platforma odborníků, která je schopna kvalitně pomoci při řešení krizových situací v oblasti zdravotnictví i sociální péče i pracovat na preventivních opatřeních.

Pokud se objeví další možnost realizace navazujícího projektu, rádi ji využijeme. Již teď máme mnoho podnětů nejen od účastníků školení, zapojených organizací, ale také od organizací, které nebylo možné do projektu zapojit ať už z důvodu kapacity projektu či jejich územní příslušnosti.


 Zpět