Technika má zelenou

Číslo: CZ.1.07/1.3.00/48.0026 | Rozpočet: 7 598 320,70 Kč | Termín realizace: 25.07.2014 - 30.09.2015 | Zdroje financování: Projekt je financován z prostředků Evropského sociálnímu fondu a státního rozpočtu ČR.

Popis projektu

Projekt Technika má zelenou

Projekt je zaměřen na podporu polytechnického vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol. Projekt má 4 partnery s finančním plněním:

 • Oblastní organizační jednotka Střední Čechy - západ Českomoravského odborového svazu pracovníků školství
 • ČMOS PŠ, Oblastní organizační jednotka Znojmo
 • ČMOS PŠ - Oblastní rada České Budějovice
 • Okresní hospodářská komora v Prostějově

Podpořená oblast: Jihočeský, Jihomoravský, Olomoucký, Pardubický, Středočeský a Zlínský kraj.

Cílová skupina: pedagogičtí a vedoucí pracovníci mateřských škol

V rámci realizace jednotlivých aktivit budou do projektu zapojeny jednotlivé vybrané mateřské školy z regionů na území dopadu projektu.

K podpoře polytechnického vzdělávání u cílových skupin budou realizovány jednotlivé interaktivní dílničky zaměřené na rozvoj potenciálu řemesel a technického cítění a dále budou realizovány jednotlivé stáže pro vzájemnou výměnu zkušeností v oblasti podpory polytechnického vzdělávání a rozvoj osobnostního růstu v partnerských organizacích.

Klíčové aktivity projektu

KA 01 Technika má zelenou - polytechnické dílničky

Cílem této klíčové aktivity je podpora polytechnického vzdělávání u pedagogických pracovníků a vedoucích pracovníků MŠ (dále také CS). Vzdělávání bude zaměřeno na podporu tradičních řemesel v rámci interaktivních dílniček. Výrobky vybraných řemesel obklopují děti v běžném životě, proto je důležité je s nimi také děti seznámit.
Každá interaktivní polytechnická dílnička bude probíhat v těchto krajích: Jihočeský, Jihomoravský, Olomoucký, Středočeský (součásti 1 MŠ z Pardubického kraje), Zlínský, po dobu 4 dnů, každý den bude probíhat výuka 6 vyučovacích hodin. 

Počet účastníků: 15 v kažém kraji, tzn. celkem podpořeno 60 účastníků

Interaktivní dílničky budou organizovány v oblasti:

 • práce s recyklovanými materiál
 • paličkování
 • práce s voskem, výtvarné techniky
 • práce s ruční výrobou výšivek
 • práce se dřevem
 • práce s pedigem

Zástupci CS v průběhu této klíčové aktivity získají nejen nové poznatky, ale především praktické dovednosti v jednotlivých oblastech, které budou dále využívat při práci s dětmi v MŠ.

Doba realizace: červen 2014 - září 2015

KA 02 Technika má zelenou - vzájemná výměna zkušeností

Cílem této klíčové aktivity je vzájemná výměna zkušeností v rámci organizace jednotlivých stáží a rozvoj osobnostního růstu cílové skupiny.

Odborné stáže

 • na Slovensku (2x) - 2x 40 účastníků (autobusová doprava)
 • v Norsku (1x) - 15 účastníků (letecká doprava)
 • v Lotyšsku (1x) - 15 účastníků (letecká dopava)
 • v Itálii (1x) - 40 účastníků (autobusová doprava)
 • v Lotyšsku (1x) - 15 účastníků (letecká doprava)
 • v tuzemsku (2x) - 2x 40 účastníků (autobusová doprava)

Organizace stáží: 4 dny - 1 den cesta na místo, 2 dny pobyt v dané zemi (exkurze, beseda se zaměstnanci místních mateřeských škol), 1 den cesta zpět.

Stáže budou zaměřeny na výměnu zkušeností v oblasti práce v MŠ, výměna v oblasti využívaných metod, legislativy, práce s dětmi se SVP, možnosti podpory polytechnického vzdělávání.

Vzdělávací odborné semináře

Vzdělávací odborné semináře budou probíhat celkem v 5 dnech po 6 vyučovacích hodinách, mimo semináře Jak zvládat zlost a agresivitu (tento seminář bude probíhat 1 den, tzn. 8 vyučovacích hodin).

V rámci této klíčové aktivity budou realizovány jednotlivé semináře pro rozvoj osobnostního růstu CS:

 • Prevence násilí od třetí strany v mateřských školách
 • Komunikační dovednosti pro pedagogy předškolních zařízení
 • Jak zvládat zlost a agresivitu

Počet účastníků: 20 z každého kraje na každém semináři, tzn. celkem podpořeno 240 účastníků

Doba realizace: červenec 2014 - září 2015

Projekt Technika má zelenou je spolufinancováním z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Aktuality projektu

Všechny aktuality projektu
Vstup do kalendáře akcí
Články projektu
Tisková zpráva 30. 10. 2014

Datum: 22.05.2015

Dne 7. května 2014 byla schválena žádost o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopn...
Více
Končí 2. monitorovací období - rekapitulace

Datum: 02.02.2015

2. monitorovací období projektu Technika má zelenou (registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/48.0026) od 25. 10. 201...
Více
Tisková zpráva - průběžné informace

Datum: 22.05.2015

„Řemeslo má zlaté dno“ - toto přísloví zná snad každý. Avšak z běžného života se nám vytrácí klasické ...
Více