Technika má zelenou

Číslo: CZ.1.07/1.3.00/48.0026 | Rozpočet: 7 598 320,70 Kč | Termín realizace: 25.07.2014 - 30.09.2015 | Zdroje financování: Projekt je financován z prostředků Evropského sociálnímu fondu a státního rozpočtu ČR.

Aktuality

Databáze výstupů projektů OPVK

Datum: 19.02.2016
V Databázi výstupů projektů OPVK byl vložen projekt Technika má zelenou (https://databaze.op-vk.cz/Project/Detail/5960) včetně výstupů z projektu.

Schválení závěrečné monitorovací zprávy

Datum: 11.12.2015
Dne 3. 12. 2015 byla MŠMT schválena závěrečná monitorovací zpráva projektu Technika má zelenou.

Ukončení projektu

Datum: 30.09.2015
Dnes, tj. 30. 9. 2015, je poslední den realizace projektu Technika má zelenou, který byl započat dne 25. 7. 2014. Během 14 měsíců bylo v Jihočeském, Jihomoravském, Olomouckém, Pardubickém, Středočeském a Zlínském kraji realizováno v rámci klíčové aktivity 01: 24 interaktivní polytechnických dílniček (práce s recyklovanými materiály, práce se dřevem, práce s pedigem, práce s voskem, výtvarné techniky, paličkování, práce s ruční výrobou výšivek), v rámci klíčové aktivity 02: 12 vzdělávacích seminářů (Komunikační dovednosti pro pedagogy předškolních zařízení, Prevence násilí od třetí strany v mateřských školách, Jak zvládat zlost a agresivitu), 2 tuzemské odborné stáže (v Jihočeském a Jihomoravském kraji), 6 zahraničních odborných stáží (2x na Slovensku, v Norsku, Litvě, Lotyšsku, Itálii). Celým projektem bylo podpořeno celkem 898 osob, úspěšně podpořených osob bylo 894. V rámci projektu vzniklo 6 druhů metodik pro interaktivní polytechnické dílničky, 3 druhy příruček pro vzdělávací semináře, 1 DVD jako rozšiřující produkt pro interaktivní dílničku práce se dřevem.

Články o zahraniční stáži v Itálii

Datum: 18.09.2015
Manažerka zahraniční stáže nám poskytla 2 články o stáži v Itálii, která se uskutečnila ve dnech 13. - 16. 9. 2015 ve městě Brescia. Článek naleznete na webových stránkách projektu v sekci Články projektu.

Blíží se závěr projektu

Datum: 13.09.2015
Dne 30. 9. 2015 bude ukončen projekt Technika má zelenou, který započal dne 25. 7. 2014. Během 16 měsíců se uskutečnilo celkem 24 interaktivních polytechnických dílen (96 vzdělávacích dnů), 12 vzdělávacích seminářů (44 vzdělávacích dnů), 6 zahraničních stáží (24 vzdělávacích dnů) a 2 tuzemské stáže (8 vzdělávacích dnů) v Jihočeském, Jihomoravském, Olomouckém, Pardubickém, Středočeském a Zlínském kraji. Dne 23. 9. 2015 se uskuteční závěrečná konference projektu, na které budou zhodnoceny klíčové aktivity projektu.

Závěrečná konference projektu

Datum: 13.09.2015
Den 23. 9. 2015 se uskuteční v Louckém klášteře ve Znojmě závěrečná konference projektu Technika má zelenou CZ.1.07/1.3.00/48.0026. Na konferenci bude mimo jiné diskutováno o těchto tématech: Představení a záměr projektu, východiska pokračování a rozšíření projektu v budoucnosti (PhDr. Milada Pelajová), Zhodnocení projektu a jeho klíčových aktivit (Ing. Karel Vostrý), Aktuální témata v předškolním vzdělávání z pohledu MŠMT (Mgr. et Mgr. Jaroslava Vatalová), Předškolní vzdělávání v ČR z pohledu České školní inspekce (PaedDr. Hana Sedláčková), dále budou prezentovány praktické příklady a poznatky lektorů KA 01 a KA 02 a příklady dobré praxe ze zahraničních a tuzemských stáží.

Italský partner založil na Facebooku stránku pro zahraniční stáž do Itálie

Datum: 27.08.2015
Italský partner založil na Facebooku stránku pro zahraniční stáž do Itálie - https://www.facebook.com/groups/765296993574924/?fref=ts

5. monitorovací období

Datum: 20.07.2015
5. monitorovací období projekt je 25. 7. - 30. 9. 2014. Závěrečná monitorovací zpráva bude předběžně odevzdána 30. 10. 2015.

Zahraniční stáž do Itálie

Datum: 20.07.2015
Zahraniční stáž do Itálie v rámci klíčové aktivity 02 se uskuteční od 13. do 16. 9. 2015 v okolí města Brescia, Lombardie. Stáže se zúčastní 40 účastníků z Jihočeského, Olomouckého, Pardubického, Středočeského kraje.

Televizní reportáž ze zahraniční stáže na Slovensku (11. - 14. 5. 2015) v Pezinoku

Datum: 18.05.2015
Televizní stanice Pezinok odvysílala reportáž ze zahraniční stáže pracovníků mateřských škol na Slovensku (11. - 14. 5. 2015) v Pezinoku v rámci projektu Technika má zelenou CZ.1.07/1.3.00/48.0026. http://www.tvpezinok.sk/tyzden/video-relacia-tyzden-18-05-2015 Stopáž 7:42 - 10:45