Technika má zelenou

Číslo: CZ.1.07/1.3.00/48.0026 | Rozpočet: 7 598 320,70 Kč | Termín realizace: 25.07.2014 - 30.09.2015 | Zdroje financování: Projekt je financován z prostředků Evropského sociálnímu fondu a státního rozpočtu ČR.

Tisková zpráva 30. 10. 2014

30.10.2014

 

Dne 7. května 2014 byla schválena žádost o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost projektu Centra rozvojových aktivit Unie zaměstnavatelských svazů ČR pod názvem TECHNIKA MÁ ZELENOU (registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/48.0026). Schválený rozpočet projektu je ve výši 7 598 320,70. Projekt je zaměřen na podporu polytechnického vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol.  

Partneři projektu s finančním plněním:
• Oblastní organizační jednotka Střední Čechy - západ Českomoravského odborového svazu pracovníků školství,
• ČMOS PŠ, Oblastní organizační jednotka Znojmo,
• ČMOS PŠ - Oblastní rada České Budějovice,
• Okresní hospodářská komora v Prostějově.

Cílová skupina:
• pedagogičtí a vedoucí pracovníci mateřských škol.

Podpořená oblast:
• Jihočeský kraj,
• Jihomoravský kraj,
• Olomoucký kraj,
• Středočeský kraj (součástí bude 1 MŠ z Pardubického kraje).

K podpoře polytechnického vzdělávání u cílových skupin jsou realizovány jednotlivé interaktivní dílničky zaměřené na rozvoj potenciálu řemesel a technického cítění a dále budou realizovány jednotlivé stáže pro vzájemnou výměnu zkušeností v oblasti podpory polytechnického vzdělávání a rozvoj osobnostního růstu v partnerských organizacích.

Projekt má 2 klíčové aktivity:
KA 01 Technika má zelenou - polytechnické dílničky
KA 02 Technika má zelenou - vzájemná výměna zkušeností


KA 01 Technika má zelenou - polytechnické dílničky


Cílem této klíčové aktivity je podpora polytechnického vzdělávání u pedagogických pracovníků a vedoucích pracovníků MŠ (dále také CS). Vzdělávání bude zaměřeno na podporu tradičních řemesel v rámci interaktivních dílniček. Výrobky vybraných řemesel obklopují děti v běžném životě, proto je důležité je s nimi také děti seznámit.
Každá interaktivní polytechnická dílnička bude probíhat v těchto krajích: Jihočeský, Jihomoravský, Olomoucký, Středočeský po dobu 4 dnů, každý den bude probíhat výuka 6 vyučovacích hodin.
Počet účastníků: 15 v každém kraji, tzn. celkem podpořeno 60 účastníků
Interaktivní dílničky budou organizovány v oblasti:
• práce s recyklovanými materiál
• paličkování
• práce s voskem, výtvarné techniky
• práce s ruční výrobou výšivek
• práce se dřevem
• práce s pedigem
Účastníci v průběhu této klíčové aktivity získají nejen nové poznatky, ale především praktické dovednosti v jednotlivých oblastech, které budou dále využívat při práci s dětmi v MŠ.
V rámci této klíčové aktivity vznikne 6 školících materiálů, tzv. metodik, které jsou určené účastníkům interaktivních dílniček a které budou sloužit jako pomůcka při práci v jednotlivých dílničkách. Metodiky budou ke stažení na webových stránkách www.cra-uzs.cz.
Doba realizace: červen 2014 - červen 2015


KA 02 Technika má zelenou - vzájemná výměna zkušeností


Cílem této klíčové aktivity je vzájemná výměna zkušeností v rámci organizace jednotlivých stáží a rozvoj osobnostního růstu cílové skupiny.

Odborné stáže

• na Slovensku (2x) - 2x 40 účastníků (autobusová doprava)
• v Norsku (1x) - 15 účastníků (letecká doprava)
• v Lotyšsku (1x) - 15 účastníků (letecká doprava)
• v Itálii (1x) - 40 účastníků (autobusová doprava)
• v tuzemsku v Jihočeském a Jihomoravském kraji (2x) - 2x 40 účastníků (autobusová doprava)
Organizace stáží: 4 dny - 1 den cesta na místo, 2 dny pobyt v dané zemi (exkurze, beseda se zaměstnanci místních mateřských škol), 1 den cesta zpět.
Stáže budou zaměřeny na výměnu zkušeností v oblasti práce v MŠ, výměna v oblasti využívaných metod, legislativy, práce s dětmi se SVP, možnosti podpory polytechnického vzdělávání.
Počet účastníků: 230 v rámci tuzemských a zahraničních stáží.


Vzdělávací odborné semináře


Vzdělávací odborné semináře budou probíhat celkem v 5 dnech po 6 vyučovacích hodinách, mimo semináře Jak zvládat zlost a agresivitu (tento seminář bude probíhat 1 den, tzn. 8 vyučovacích hodin).
V rámci této klíčové aktivity budou realizovány jednotlivé semináře pro rozvoj osobnostního růstu CS:
• Prevence násilí od třetí strany v mateřských školách
• Komunikační dovednosti pro pedagogy předškolních zařízení
• Jak zvládat zlost a agresivitu
Počet účastníků: 20 z každého kraje na každém semináři, tzn. celkem podpořeno 240 účastníků
Doba realizace: červenec 2014 - červen 2015

Bližší informace naleznete na www.cra-uzs.cz.


Kontaktní osoby:

Ing. Karel Vostrý, manažer projektu;

Bc. Věra Velková, věcný manažer projektu;

Jakub Machytka, finanční manažer projektu.


Projekt Technika má zelenou je spolufinancováním z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

 


 Zpět