Technika má zelenou

Číslo: CZ.1.07/1.3.00/48.0026 | Rozpočet: 7 598 320,70 Kč | Termín realizace: 25.07.2014 - 30.09.2015 | Zdroje financování: Projekt je financován z prostředků Evropského sociálnímu fondu a státního rozpočtu ČR.

Tisková zpráva - průběžné informace

12.03.2015

Technika má zelenou

„Řemeslo má zlaté dno“ - toto přísloví zná snad každý. Avšak z běžného života se nám vytrácí klasické řemeslo, žáci v pracovním vyučování se mnohdy poprvé setkávají s hoblíkem, kladívkem apod., nemluvě o dětech v mateřských školkách.
Projekt „ Technika má zelenou“ CZ.1.07/1.3.00/48.0026 podpořený v rámci programu OP VK, jehož realizátorem je Centrum rozvojových aktivit Unie zaměstnavatelských svazů ČR, se snaží obnovit stará řemesla a naučit jejich umění aspoň v základech učitelky mateřských škol. Ty pak mohou předávat svoje znalosti a zkušenosti dětem a jejich rodičům. A tak se nám v průběhu jednotlivých dílniček, které probíhají v rámci realizace projektu, mění paní učitelky na paličkářky, mají možnost pracovat se slámou, se dřevem či recyklovanými materiály. Konečné výrobky si pak vystavují v mateřských školách.

Vzájemná výměna zkušeností mezi mateřskými školami je organizována v rámci jednotlivých stáží, které probíhají v České republice i mezi jednotlivými zapojenými státy, a to Slovenskem, Norskem, Itálií, Litvou a Lotyšskem.

V rámci stáží mohou pedagogičtí pracovníci mateřských škol posoudit, jak je polytechnická výchova řešena v těchto zemích. Mají možnost získat nové zkušenosti, znalosti a poznatky, které mohou využít ve své konkrétní praxi na konkrétních školkách 5 zapojených krajů – Jihomoravského, Olomouckého, Jihočeského, Středočeského a Pardubického.

Dalším cílem projektu je také další vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ. Jsou organizovány semináře komunikačních dovedností, zvládání konfliktů i semináře zaměřené na prevenci násilí.

Doufáme, že jednotlivé aktivity projektu tzn. řemeslné dílničky, stáže domácí i zahraniční, semináře i závěrečná konference budou přínosné pro cílovou skupinu, přinesou nové poznatky a zkušenosti, které využijí ve své praxi.

Bližší informace naleznete na www.cra-uzs.cz.

Kontaktní osoby:
Ing. Karel Vostrý, manažer projektu;
Bc. Věra Velková, věcný manažer projektu;
Jakub Machytka, finanční manažer projektu.


 Zpět